Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів № від 02. 02. 2011 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт Про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих... 1 118.83kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 21. 1 54.48kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №43 від 12. 1 100.88kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 18 від 29. 1 51.55kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №5 від 24. 1 80.04kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №256/05-65... 1 142.19kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 7/2 від 11. 1 201.7kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 1 від... 1 79.88kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №256/05-106... 1 145.59kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №32 від... 1 60.05kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих... 1 143.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих І двоступеневих... 1 100.08kb.
Ab-dental україна 1 87.24kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів № від 02. 02. 2011 р - сторінка №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№ ____ від 02.02.2011 р. 


 

1. Замовник:

1.1. Найменування Комунальне підприємство «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 03327925.

1.3. Місцезнаходження – 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 29.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail) - Заступник начальника підприємства Васільєв Віктор Вікторович, інженер відділу матеріально-технічного забезпечення Калініна Ірина Володимирівна; тел. (0432) 67-10-20; факс 55-41-94. e-mail – kpvttu@ukr.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Комунальне підприємство «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління», код за ЄДРПОУ – 03327925.

2. Джерело фінансування закупівлі - кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі - продукти нафтоперероблення рідкі, код ДК 23.20.1.

3.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг:

Лот № 1 - 350,8 т

Лот № 2 - 22,2 т

Разом: 373,0 т

4. Процедура закупівлі – відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) - www.vinttu.com.ua. .

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу - 48 (436), 29.11.2010; № 47592. .

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом) - 20 (20), 13.12.2010; № 04435.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу - -- .

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу - 18.01.2011р. № 04925 .

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом) - 1.02.2011р. № 02197.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали  пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі - 4.

6.2. Найменування: - Лот № 1 ПП «Нафтіма»

ПП «Джерело»

- Лот № 2 ПМП «Відар»

ТзОВ «Продавтосервіс»

6.3. Ідентифікаційний код - Лот № 1 36886244

23106764

- Лот № 2 13343859

31041542

6.4. Місцезнаходження: - Лот № 1 21100, м. Вінниця, вул. Серафімовича, 67;

21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 3;

- Лот № 2 21037, м. Вінниця, Сабарівське шосе, 4а; 21034, м. Вінниця, вул. Лебединського, 6а.


7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 29.12.2010р. до 10.00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 29.12.2010р. об 11.00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів - 4.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів)- ---.

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

  - Лот № 1 3049740,0 грн.

3526510,0 грн.

- Лот № 2 295564,7 грн.

293705,5 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

Лот № 1 – відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно підпункту 6 пункту 1 статті 30 Закону України;

Лот № 2 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно підпункту 6 пункту 1 статті 30 Закону України.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів  ______________;

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів  ______________;

номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _____ ;

                                                                                                             (цифрами)

____________________________________________________________________________________.

(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів - ---.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю - ---:

9.1. Найменування.

9.2. Ідентифікаційний код.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна - ---.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені:

12.1. Дата прийняття рішення - 17.01.2011р.

12.2. Причини.

Лот № 1 – відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно підпункту 6 пункту 1 статті

30 Закону України;

Лот № 2 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно підпункту 6 пункту 1 статті

30 Закону України.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.


14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів – 6 чол.

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника підприємства - Васільєв Віктор Вікторович

Заступник голови комітету з конкурсних торгів,

начальник служби рухомого складу - Гончаренко Микола Григорович

Члени комітету:

Начальник контрольно-ревізійного відділу – Лукашевич Василь Ростиславович

Інженер відділу матеріально-технічного забезпечення – Лученко Василь Федорович

Юрисконсульт – Семко Валентина Андріївна

Заступник начальника планово-економічного відділу - Кравчук Віта Вікторівна

Секретар – інженер відділу матеріально-технічного забезпечення – Калініна Ірина Володимирівна

Заступник начальника підприємстваГолова комітету тендерного комітету В.В.Васільєв