Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 19. 09. 2011р. Замовник - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №3 від 14. 1 134.17kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №62-59... 1 94.06kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №7 від... 1 89.97kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №39 від 08. 1 45.32kb.
Звіт №301-зв від 01. 11. 2011р про результати проведення процедури... 1 57.46kb.
Звіт №381-зв від 20. 12. 2011р про результати проведення процедури... 1 63.55kb.
Звіт №380-зв від 20. 12. 2011р про результати проведення процедури... 1 61.88kb.
Звіт від 14. 06. 2011р про результати проведення процедури відкритих... 1 63.35kb.
Звіт №353 -зв від 09. 12. 2011р про результати проведення процедури... 1 103.51kb.
Звіт №82/4 від 12. 09. 2011р про результати проведення процедури... 1 49.29kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 89.4kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 19. 09. 2011р. Замовник - сторінка №1/1
ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№ 1 від 19.09.2011р.


1. Замовник:

1.1. Найменування: Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00201514.

1.3. Місцезнаходження: 83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 14.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Леонов Ігор Олексійович, голова комітету з конкурсних торгів, комерційний директор, т/ф (062) 304-34-48.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Донецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів, ЄДРПОУ 00201514.2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 27.41.1 Срібло.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: Срібло 99,99 у гранулах чи у зливках 555,00 кг.

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): ----------

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ №79(525) від 04.07.11р. за №101388.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ №101(547) від 24.08.11 р. за №151045.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ №112(558) від 19.09.11 р. за №165747.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): ----------.6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 підприємства.

6.2. Найменування: 1) ТОВ «Аргентум», 2) ТОВ «Капітолій ЛВК».

6.3. Ідентифікаційний код: 1) 30857438, 2) 37119569.

6.4. Місцезнаходження: 1) 03040, м. Київ, вул. Васильківська,1 2) 03039, м. Київ, проспект

40-річчя Жовтня, 15-а, кв. 220

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 08.08.2011р. до 12:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 08.08.2011р. о 13:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): ----------.

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.1) ТОВ «Аргентум»

Ціна – 13 320 000,00 грн з ПДВ (тринадцять мільйонів триста двадцять тисяч грн. 00 коп.)

Умови оплати – 30% - попередня оплата на підставі рахунку впродовж 5-ти банківських днів, 70% – впродовж 20-ти банківських днів з дати виписки видаткової накладної.

2) ТОВ «Капітолій ЛВК»

Ціна – 9 990 000,00 грн з ПДВ (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч грн. 00 коп.)

Умови оплати – 30% - попередня оплата на підставі рахунку впродовж 5-ти банківських днів, 70% – впродовж 20-ти банківських днів з дати виписки видаткової накладної.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: --8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 9 990 000,00 грн з ПДВ (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч грн. 00 коп.);

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 13 320 000,00 грн з ПДВ (тринадцять мільйонів триста двадцять тисяч грн. 00 коп.);

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів – 9 990 000,00 грн з ПДВ (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч грн. 00 коп.).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 22.08.2011р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування: ТОВ «Капітолій ЛВК»

9.2. Ідентифікаційний код: 37119569

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 15-а, кв. 220

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 12.09.2011р., ціна 9 990 000,00 грн з ПДВ (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч грн. 00 коп.)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-----

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:-------.

12.1. Дата прийняття рішення: --------.

12.2. Причини:----------.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:1) ТОВ «Аргентум», 03040, м. Київ, вул. Васильківська,1

2) ТОВ «Капітолій ЛВК», 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 15-а, кв. 220.

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: ----------

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) ТОВ «Аргентум», 03040, м. Київ, вул. Васильківська,1

2) ТОВ «Капітолій ЛВК», 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 15-а, кв. 220.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: ----------14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): -----

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету:

Посохова Т.О.

Члени комітету:

Бондарєв М.О.

Пономарьова О.Г.

Шмітько О.Б.

Гармаш В.В.

Павлова О.І.

Шевелєва Л.М.

Голова комітету з конкурсних торгів І.О. Леонов