Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №21 від 20. 09. 2011р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 37 від 31. 1 94.51kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №15 від 23. 1 77.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 45.92kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №116 від 14. 1 84.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №3 від 14. 1 134.17kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №62-59... 1 94.06kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №82/11... 1 59.42kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №12 вт... 1 97.57kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №7 від... 1 89.97kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №39 від 08. 1 45.32kb.
Дільнична виборча комісія виборчої дільниці №07012 1 30.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №21 від 20. 09. 2011р - сторінка №1/1
ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№21 від 20.09.2011р.

 

1. Замовник:1.1. Найменування: Кримське республіканське виробниче підприємство “Кримтролейбус”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03328391

1.3. Місцезнаходження: вул. Київська, 78, м. Сімферополь, АР Крим, 95034

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Заікін Валерій Павлович - генеральний директор, тел.: (0652) 271-042, e-mail: crimeatrooll@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство регіонального розвитку і житлово - комунального господарства Автономної Республіки Крим, 37427905

2. Джерело фінансування закупівлі: Бюджет Автономної Республіки Крим

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: : код-34.30.2 Вузли та деталі для автомобілів

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 8389 од.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.crimea-troll.com

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №79 (525) від 04.07.2011Номер оголошення: 105633

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №101 (547) від 24.08.2011

Номер оголошення: 149569

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №110 (556) від 14.09.2011Номер оголошення: 163756

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3.
6.2. Найменування:
1. ТОВ «ПТМ»

2. ТОВ ПМТЗ «Авто-Комплект»

3. ФОП Ільїна Олена Володимирівна
6.3. Ідентифікаційний код:
1. 36394188

2. 23662883

3. 3068917248
6.4. Місцезнаходження:
1. м. Сімферополь, вул. Данілова 43 ж, оф. 301.

2. м. Севастополь, вул. Шабаліна, 19-А

3. м. Севастополь, вул. Костомаровська, 12
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.08.2011р. 09.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.08.2011р. 10.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -.
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
1. ТОВ «ПТМ» - 1 373 069,99 грн.

2. ТОВ ПМТЗ «Авто-Комплект» - 1 648 410,00 грн.

3. ФОП Ільїна Олена Володимирівна - 1 788 976,98 грн.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:-.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 1 373 069,99 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 1 788 976,98 грн.;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

1 373 069,99 грн. (цифрами)

(один мільйон триста сімдесят три тисячі шістдесят дев'ять гривень 99 коп.). (словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 19.08.2011 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування: ТОВ «ПТМ»
9.2. Ідентифікаційний код: 36394188
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Сімферополь, вул. Данілова 43 ж, оф. 301, т. (0652) 583-324.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 08.09.2011 р.
1 373 069,99 грн.

(один мільйон триста сімдесят три тисячі шістдесят дев'ять гривень 99 коп.).
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце) -.

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:


1. ТОВ «ПТМ»

2. ТОВ ПМТЗ «Авто-Комплект»

3. ФОП Ільїна Олена Володимирівна
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством:-.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:


1. ТОВ «ПТМ»

2. ТОВ ПМТЗ «Авто-Комплект»

3. ФОП Ільїна Олена Володимирівна

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника -.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):-.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:


Головний інженер Васильський А.В. __________

(підпис)


Заступник генерального директора

по загальним питанням Лісовська Л.Ф. __________

(підпис)

Заступник генерального директора

з правових питань Ланцова О.П. __________

(підпис)
Головний бухгалтер Рачева А.В. __________

(підпис)
Заст. начальника ПЕВ Ніколаєв Д.С. __________

(підпис)


Голова комітету

з конкурсних торгів Заікін В.П. __________

(підпис)

М. П.


Секретар комітету

з конкурсних торгів Данилевська О.Л. __________(підпис)