Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №62-59 від 04. 01. 2011р. Замовник: Найменування. Відкрите акціонерне това - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №2 вт від 04. 1 69.52kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №11 вт... 1 80.65kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 281.3kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 160.25kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 92.99kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №5 від 14. 1 45.7kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №12 вт... 1 97.57kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів № т-52 від 01. 1 64.8kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №37 від 22. 1 56.63kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 108.05kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 108.92kb.
Квадратні рівняння з параметрами 1 54.29kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №62-59 від 04. 01. 2011р. - сторінка №1/1
ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів

62-59 від 04.01.2011р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Відкрите акціонерне товариство «Донбасенерго»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 23343582

1.3. Місцезнаходження. м. Донецьк, Донецької обл., пр-т Тітова, 8-Б, 83048

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Павленко Сергій Андрійович, начальник відділу інформаційних технологій,

тел.: (0624) 59-79-67, факс (0624) 59-72-15.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Відкрите акціонерне товариство «Донбасенерго», 23343582

2. Джерело фінансування закупівлі. «Кошти підприємства».

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. 72.20.2 Послуги з розроблення пакетних програмних засобів

(ліцензії на використання програмного забезпечення Microsoft Dynamics AX–2009).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.

лот1 - Базовий пакет Microsoft Dynamics AX Advanced Management – 1 шт.

лот2 - Конкурентні ліцензії Microsoft Dynamics AX Additional BRL Advanced Management – 10 шт.;

лот3 - Конкурентні ліцензії Microsoft Dynamics AX Additional BRL Advanced Management – 10 шт.;

лот4 - Конкурентні ліцензії Microsoft Dynamics AX Additional BRL Advanced Management – 10 шт.;

лот5 - Модуль AX Web MorphX Development Suite – 1 шт. та Модуль AX X++-Full Source Code – 1 шт.

4. Процедура закупівлі. відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). –

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.04.10.2010 р. №40(428) № 34633

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). –

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

29.11.2010 р. №48(436) №06397

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.27.12.2010 р. №56(444) №49379

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). –

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. – 2

6.2. Найменування.

№1– Приватна науково-виробнича фірма «Центр Інформаційних Комп’ютерних технологій»


№2– Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕнТехЕко»
6.3. Ідентифікаційний код

№1– 30035954

№2– 23754598

6.4. Місцезнаходження.

№1–61072 м. Харків, пр.Леніна,50, (057)714 33 91

№2–61022 м. Харків, вул.Чичибабіна,2, (057)719 68 45

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 04.11.2010 до 12-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 04.11.2010 о 13-30

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. – 2

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). –

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. Найменування учасника процедури закупівлі

Лоти

Ціна ПКТ,

грн. з ПДВ

Умови розрахунків

Умови постачання

№1 ПНВФ «ЦІКТ»№1

42 218,57

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

№2

358 568,72

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

№3

358 568,72

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

№4

358 568,72

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

№5

94 303,57

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

№2 ТОВ«ЕнТехЕко»

№1

42 031,77

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

№2

283 123,76

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

№3

283 123,76

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

№4

283 123,76

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

№5

93 886,30

Впродовж 30 банківських днів з моменту постачання, DDP

Впродовж 10 днів після письмової заявки

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. –

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

Лот №1

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 42 031,77;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 42 218,57;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:42 031,77грн. з ПДВ Сорок дві тисячі тридцять одна грн. 77 коп.

Лот №2

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 283 123,76 ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 358 568,72;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів :283 123,76 грн. з ПДВ Двісті вісімдесят три тисячі сто двадцять три грн. 76 коп.

Лот №3

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 283 123,76 ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 358 568,72;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів :283 123,76 грн. з ПДВ Двісті вісімдесят три тисячі сто двадцять три грн. 76 коп.

Лот №4

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 283 123,76 ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 358 568,72;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів :283 123,76 грн. з ПДВ Двісті вісімдесят три тисячі сто двадцять три грн. 76 коп.

Лот №5

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 93 886,30;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 94 303,57;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів :93 886,30грн. з ПДВ Дев’яносто три тисячі вісімсот вісімдесят шість грн. 30 коп.
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 16.11.2010

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕнТехЕко»

9.2. Ідентифікаційний код. 23754598

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. 61022 м. Харків, вул.Чичибабіна,2, (057)719 68 45

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна:14.12.2010р. 985 289,35 грн. з ПДВ

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). –

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: –12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

№1– Приватна науково-виробнича фірма «Центр Інформаційних Комп’ютерних технологій»
№2– Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕнТехЕко»
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

№1– Приватна науково-виробнича фірма «Центр Інформаційних Комп’ютерних технологій»
№2– Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕнТехЕко»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином

Лоти
1 учасник

2 учасник

 Пропозиція, значення критерію «Ціна» у якій є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна» (в гривнах);

Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється (в гривнах);

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».№1

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

42 218,57

42 031,77

Кількість балів за критеріями відповідно до методики оцінки

99,6

100

№2

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

358 568,72

283 123,76

Кількість балів за критеріями відповідно до методики оцінки

79

100

№3

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

358 568,72

283 123,76

Кількість балів за критеріями відповідно до методики оцінки

79

100

№4

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

358 568,72

283 123,76

Кількість балів за критеріями відповідно до методики оцінки

79

100

№5

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

94 303,57

93 886,30

Кількість балів за критеріями відповідно до методики оцінки

99,6

100

Пропозиція конкурсних торгів Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕнТехЕко», м. Харків, відповідає усім вимогам документації конкурсних торгів та набрала більшу кількість балів.
15. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Петриченко В.А. – заст. генерального директора, голова комітету з конкурсних торгів

Полєхін В.Г. – заст. технічного директора, заст. голови комітету з конкурсних торгів

Кулеба В.В. – заст. технічного директора

Крюков С.Г. – начальник ВПЗ, заст. голови комітету з конкурсних торгів

Боєнко А.В. – начальник ВПЗтаПІР

Лимар В.Б. – начальник ВД та З

Югай О.М. – начальник ВТВ

Гомон А.В. – юрисконсульт ВПЗ та ПІР

Шлєєнкова Н.В. – інженер 2 кат.ВЕРТМОТ секретар

Мягкова Т.І. – економіст ВДтаЗ секретар

Зеленіна Н.М. – економіст2 кат.ВДтаЗ секретар ____________Голова комітету з конкурсних торгів

ВАТ «Донбасенерго» ______________________В.А. Петриченко