Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №1 від 11. 05. 11 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 79.17kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 81.33kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій від 1 42.2kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 47.54kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 41.07kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 50.04kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 149.5kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 45.59kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 230.79kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 59.59kb.
Розпорядження міського голови № Перелік місць встановлення дорожніх... 1 13.95kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №1 від 11. 05. - сторінка №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
1 від 11.05.11


 

1. Замовник.

1.1. Найменування: Державне підприємство „Орджонікідзевугілля”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32276912

1.3. Місцезнаходження: Донецька область, м.Єнакієве, вул.Трестівська,10, кімната 231, 86405

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Богуславська Тетяна Олександрівна – заступник директора по договорній роботі та конкурсним торгам (секретар комітету з конкурсних торгів), Донецька область, м.Єнакієве, вул.Трестівська,10, кімната 231, 86405, телефон (06252) 9-91-96, факс (06252) 2-27-21, tender_ou@wn.dn.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство вугільної промисловості України, 338335612. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування: соки фруктові та овочеві, 15.32.1.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: сік фруктовий – 9300 л, сік томатний – 9900 л.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 28.03.2011р., №018343.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 22.04.2011, №049700

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу: 09.05.2011р., №059745.5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2.

5.2. Найменування:

1) Українсько-ізраїльське спільне підприємство «Українська торгова компанія».

2) Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

5.3. Ідентифікаційний код:

1) Українсько-ізраїльське спільне підприємство «Українська торгова компанія» - 22479782

2) Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю - 22480087

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи):

1) Українсько-ізраїльське спільне підприємство «Українська торгова компанія» - м.Одеса, вул.Велика Арнаутська,17, 65012.

2) Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю – м.Одеса, пров.Високий,22, 65007.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 20.04.2011, 9:00

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 20.04.2011, 9:30

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

Українсько-ізраїльське спільне підприємство «Українська торгова компанія» - ціна: 115 200,00 грн.

Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю – ціна: 105 408,00 грн.

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ): 105 408,00 грн., сто п’ять тисяч чотириста вісім грн. 00 коп.

6.7. Дата акцепту пропозиції: 20.04.20117. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування: Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

7.2. Ідентифікаційний код: 22480087.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м.Одеса, пров.Високий, 22, 65007, (0482)34-40-428. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 04.05.2011, 105 408,00 грн.

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

10.1. Дата прийняття рішення.

10.2. Підстави.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1) Українсько-ізраїльське спільне підприємство «Українська торгова компанія»;

2) Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

11.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Українсько-ізраїльське спільне підприємство «Українська торгова компанія»;

2) Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація: Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна. Процедура закупівлі у звязку з оскарженням дій Замовника не зупинялась. Експерти для участі в процедурі закупівлі не залучались.

13. Склад комітету з конкурсних торгів:

Майдибура П.Ф. - технічний директор

Гончаров О.О. - заступник генерального директора з охорони праці

Антоненко В.І. - заступник директора з капітального будівництва

Хіленко В.П. - головний механік

Ковальова Л.І. - начальник договірного відділу УМТП

Богуславська Т.О. – заступник директора по договірній роботі та
конкурсним торгам (секретар комітету з конкурсних торгів).

Голова тендерного комітету – помічник генерального директораКухарев С.В. _________________

(посада,прізвище,ініціали) (підпис, М.П.)