Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій від 14 червня 201 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 79.17kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 81.33kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 62.87kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій від 1 42.2kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 44.36kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 47.54kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 72.28kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 41.07kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 57.76kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 39.77kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 38.54kb.
1 Колектив товариства з обмеженою відповідальністю "Вікс-Фільтрон", м. 1 31.86kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій від 14 червня - сторінка №1/1
ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій


від 14 червня 201 р.

___№№гролщлд№дdвіщлґрдл______ від ____________

1. Замовник:

1.1.Найменування: Управління освіти Солом’янської районної в місті. Києві державної адміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 37485490

1.3. Місцезнаходження : 03087, м .Київ, Пітерська,12

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Пісна Валентина Андріївна, економіст, 03087 м.Київ, вул. Пітерська, 12 (044) 242-07-28

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37378937

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування.

74.30.1 Послуги з технічних випробувань та аналізу (вимірювання опору ізоляції)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

09.05.2011 р номер запиту цінових прпопозицій 055272 «ВДЗ»№55(501)

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

30.05.2011 р. та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції 081108 (ТРП)

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу.

10.06.2011р. номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій

089422 (ТРП)

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3(три)

5.2. Найменування. МПП «Діапазон»

5.3. Ідентифікаційний код. 24222780

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи). 255021 м. Київська обл., вул. Бабича,8
5.2. Найменування. ПП «Вікс»

5.3 Ідентифікаційний код. 31025638

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи). 01025 м. Київ Ш Руставелі, 31 в

5.2. Найменування. ПП «ТРВ-Сервіс»

5.3. Ідентифікаційний код. 33786538

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи). 01103 м. Київ вул. Кіквідзе,13


6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 24.05.2011р 9-30

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 24.05.2011 р. 11-30

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 3 (три)

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення. 1 (одна)

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

Приватне підприємство МПП «Діапазон» 194 911,20 грн..

ПП «Вікс» 188 559,60 грн.

ПП «ТРВ-Сервіс» 1 752,00 грн

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) 188 559,60_ сто вісімдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять грн.60 коп. (цифрами) (словами)

6.7. Дата акцепту пропозиції. 26.05.2011 р.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування. ПП «Вікс»

7.2. Ідентифікаційний код 31025638

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс 01025 м. Київ Ш Руставелі, 31 в

тел/факс 044 3310146

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

06.06.2011 р.188 559,60_ сто вісімдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять грн.60 коп.

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

10.1. Дата прийняття рішення.

10.2. Підстави.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

МПП «Діапазон»

ПП «Вікс»

відповідають встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону.

ПП «ТРВ-Сервіс» не відповідає встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

МПП «Діапазон»

ПП «Вікс»

11.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

ПП «ТРВ-Сервіс»

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

МПП «Діапазон»

ПП «Вікс»

ПП «ТРВ-Сервіс»
11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація: ПП «ТРВ-Сервіс» відхилена, як така, що не відповідає запиту цінових пропозицій, а саме: не надані документи на право здійснення відповідної діяльності (строк дії ліцензії закінчився 03.03.2011 р)., сертифікати відповідності та додатки до нього, не надані кошторисні розрахунки, загальна сума пропозиції не відповідає технічному завданню вказаному в Запиті.


13. Склад комітету з конкурсних торгів

Возненко С.Є. Головний спеціаліст УО, голова комітету з конкурсних торгів

Андріяш В. Г. аступник голови комітету з конкурсних торгів, інженер відділу ЦГО, Козлова О.І. Головний бухгалтер бухгалтерії управління освіти Кулінська Т.В.Заступник головного бухгалтера управління освіти

Пісна В.А. Економіст УО, секретар комітету з конкурсних торгів_____________

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).


Головний спеціаліст УО,голова комітету з конкурсних торгів С.Є.Возненко