Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №35 від 29. 10. 2012 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 79.17kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 66.94kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 72.95kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 67.48kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 81.33kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 44.36kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій від 1 42.2kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 47.54kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 38.54kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 64.79kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 39.77kb.
Ти будеш заробляти найвищий відсоток у місті ти будеш оформлений... 1 10.95kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №35 від 29. 10. - сторінка №1/1


ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

35 від 29.10.2012

1. Замовник:

1.1. Найменування – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 37508596

1.3. Місцезнаходження – 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail) – Колесник Володимир Васильович – заступник директора адміністративно-господарського департаменту - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель; м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; т.: (044) 253-07-20; e-mail: kalynyuk@me.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; код за ЄДРПОУ 37508596

2. Джерело фінансування закупівлі – Державний бюджет України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування – Реактори електричні та перетворювачі статичні електричні (блоки батарейні)

Код згідно з ДКПП 016-97: 31.10.5

3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг – 3 найменування

3.3. Місце поставки товарів, надання послуг – м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

3.4. Строк поставки товарів, надання послуг– до 31.12.2012

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності): www. me.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 19.09.2012; №292297 (ТЕХ); 19.09.2012; №292297

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 12.10.2012; №304247 (ТЕХ); 12.10.2012; №304247

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 23.10.2012; №309211 (ТЕХ); 23.10.2012; №309211

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі – 3

5.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Ка-софт»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Комтрейдінг»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліус»

5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:1) Код 32828640;

2) Код 32594130;

3) Код 33229863

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):1) 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 23-А;

2) 02095, м. Київ, вул. Княжий затон, буд. 4-А, оф.3;

3) 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час) – 04.10.2012, до 11 год. 00 хв.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час) – 04.10.2012, до 14 год. 30 хв.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій – 3.

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення – Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліус» відхилено на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону;

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

1) ціна – 162200,00 грн.;

2) ціна – 160802,00 грн.

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) –


160 802,00 грн. (сто шістдесят тисяч вісімсот дві грн. 00 коп.) (з ПДВ);

(цифрами) (словами)

6.7. Дата акцепту пропозиції – 09.10.2012

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – Товариство з обмеженою відповідальністю

“Комтрейдінг”

7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків – код 32594130

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс – 02095, м. Київ, вул. Княжий затон, буд. 4-А, оф.3; т.:(044) 575-67-27, т./ф.: 501-73-73

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю – 22.10.2012

9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1 найменування – 1449,76 грн.;

2 найменування – 4501,36 грн.;

3 найменування – 2390,10 грн.;

10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю ----------------------------.

11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася: -----------------

11.1. Дата прийняття рішення ---------------------------------.

11.2. Підстави --------------------------------.

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), із зазначенням відповідних підстав:------------------

12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Ка-софт»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Комтрейдінг»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліус»

12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника ------------------------------------------.

13. Інша інформація: відповідно до статті 35 Закону при закупівлі товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень., можливо здійснити закупівлю послуг шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій

14. Склад комітету з конкурсних торгів:Бровченко Ю. П. – заступник директора департаменту економіки оборони та безпеки, голова комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства (далі – комітет з конкурсних торгів)

Гошовський М. В. – директор адміністративно-господарського департаменту, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Доронін Д. В. – директор департаменту інформаційних технологій, член комітету з конкурсних торгів;

Корнієнко В. І. – директор департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер, член комітету з конкурсних торгів;

Дусь В. В. – заступник начальника відділу правового забезпечення державних закупівель юридичного департаменту, член комітету з конкурсних торгів;

Казберч Є. А. – головний спеціаліст відділу надання роз’яснень з питань державних закупівель департаменту державних закупівель та державного замовлення, член комітету з конкурсних торгів;

Колесник В. В. – заступник директора адміністративно-господарського департаменту – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів.

Голова комітету з конкурсних торгів

Міністерства економічного розвитку і

торгівлі України з матеріально-технічного

забезпечення роботи Міністерства Ю. П. Бровченко
МП