Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №5/4 від 31. 05. 2011 № від Замовник - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 45.39kb.
Звіт №3 про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 57.85kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 46.88kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 66.78kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 57.79kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 66.47kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 66.16kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 59.42kb.
Звіт від 12. 05. 2011 року про результати проведення процедури запиту... 1 43.94kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 81.33kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 50.11kb.
Засідання колегії районної державної адміністрації 1 21.73kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №5/4 від 31. 05. - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

5/4 від 31.05.2011

_________ від ____________

1. Замовник:

1.1. Найменування: Чернівецький обласний медичний діагностичний центр

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03078161

1.3. Місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул. Стасюка, 5а

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Доненко Людмила Павлівна, зам. гол. лікаря з економічних питань, м. Чернівці, вул. Стасюка, 5а. тел.. (0372) 3-52-77 факс. (0372) 3-10-96, e-mail: bucomdc@mail.ru

1.5. Головний розпорядник коштів: Головне управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 02013283

2. Джерело фінансування закупівлі.: власні кошти, обласний бюджет.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код 24.42.2 «Препарати фармацевтичні різні» (Реактиви для скринінгу вагітних)

3.2. Кількість товарів: Діагностична система для визначення плацентарного лактогену – 8 упак./96 визначень; Діагностична система для визначення альфа-фетопротеїну - 16 упак./96 визначень; Діагностична система для визначення естріолу вільного – 10 упак./96 визначень; Діагностична система для визначення бета-субодиниці хоріонічного гонадотропіну – 12 упак./96 визначень; Діагностична система для визначення білку, асоційованого з вагітністю – 4 упак./96 визначень; Діагностична система для визначення вільної бета-субодиниці хоріонічного гонадотропіну – 4 упак./96 визначень.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності): -.

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №041297, ВДЗ №49 (495) від 25.04.2011.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №063705, ВДЗ №57 (503) від 13.05.2011.

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу: №077417, ВДЗ №64 (510) від 30.05.2011.

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2.

5.2. Найменування: 1) Підприємець Сокол Наталія Степанівна; 2) ФОП Оцабіна Ігор Ярославович.

5.3. Ідентифікаційний код: 1) 2910019026; 2) 3154315436.

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи): 1) м вул. Чорновола, 97, м. Івано-Франківськ,76005; 2) вул. Чорновола, 97, м. Івано-Франківськ,76005.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): до 9-00 10.05.2011

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). о 10-00 10.05.2011

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 3.

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення: Підприємець Хитрук Євген Михайлович - причини: невідповідність кваліфікаційним вимогам, а саме відсутність довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідки про можливості, наявність на всіх методик інструкцій.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

1) Підприємець Сокол Наталія Степанівна - 149 804,60 грн., оплата згідно отриманих накладних.

2) ФОП Оцабіна Ігор Ярославович - 100 942,00 грн., оплата згідно отриманих накладних.

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ)

100 942 грн.

(цифрами)Сто тисяч дев’ятсот сорок дві гривні.

(словами)

6.7. Дата акцепту пропозиції: 10.05.2011 р.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування: ФОП Оцабіна Ігор Ярославович.

7.2. Ідентифікаційний код: 3154315436.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Чорновола, 97, м. Івано-Франківськ,76005, тел.:(0342)77-51-22,факс.:(0342)77-56-12.

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: №01/11 від 24.05.2011, 100 942 грн.

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю: -.

10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

10.1. Дата прийняття рішення: -.

10.2. Підстави: -.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: : 1) Підприємець Сокол Наталія Степанівна - довідка довільної форми, що підтверджує відповідність медико-технічним вимогам; методики (інструкції); довідка про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету; довідка, що містить загальні відомості про підприємство; копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія довідки ЄДРПОУ;копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; копія довідки про взяття на облік платника податку; копія свідоцтва єдиного податку; копія паспорту; реєстраційні посвідчення та дозволи на використання в Україні товарів, що будуть поставлятися; копії аналогічних договорів; лист про технічну відповідність, довідка про можливості; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації.; 2) ФОП Оцабіна Ігор Ярославович - довідка довільної форми, що підтверджує відповідність медико-технічним вимогам; методики (інструкції); довідка про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету; довідка, що містить загальні відомості про підприємство; копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія довідки ЄДРПОУ;копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; копія довідки про взяття на облік платника податку; копія свідоцтва єдиного податку; копія паспорту; реєстраційні посвідчення та дозволи на використання в Україні товарів, що будуть поставлятися; копії аналогічних договорів; лист про технічну відповідність, довідка про можливості; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації.

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: 1) Підприємець Сокол Наталія Степанівна - всі документи подані та відповідають вимогам чинного законодавства; 2) ФОП Оцабіна Ігор Ярославович - всі документи подані та відповідають вимогам чинного законодавства.

11.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: Підприємець Хитрук Євген Михайлович - причини: невідповідність кваліфікаційним вимогам, а саме відсутність довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідки про можливості, наявність на всіх методик інструкцій.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: -.

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -.

12. Інша інформація: Вибір процедури запиту цінових пропозицій, згідно статті 12-ї закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI.

13. Склад комітету з конкурсних торгів

Головний бухгалтер _____________Колесник О.О.

Начальник відділу МТП _____________Цебуляк В.А.

Зав. складом _____________Данішевська Л.А.

Голова комітету з конкурсних торгів    Доненко Л.П.   _______________
                                                                  (прізвище, ініціали)   (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів Козлова К.М.   _______________


                                                               (прізвище, ініціали)     (підпис)