Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №1 від 31. 08. 11 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 79.17kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 81.33kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій від 1 42.2kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 44.36kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 41.07kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 50.04kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 149.5kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 45.59kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 230.79kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 72.96kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 59.59kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 258.41kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №1 від 31. 08. - сторінка №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
1 від 31.08.11


 

1. Замовник.

1.1. Найменування: Державне підприємство „Орджонікідзевугілля”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32276912

1.3. Місцезнаходження: Донецька область, м.Єнакієве, вул.Трестівська,10, кімната 231, 86405

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Богуславська Тетяна Олександрівна – заступник директора по договірній роботі та конкурсним торгам (секретар комітету конкурсних торгів), Донецька область, м. Єнакієве, вул.Трестівська,10, кімната 231, 86405, телефон – (06252)9-91-96, факс - (06252)2-27-21, E-mail – tender_ou@wn.dn.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 374719332. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування: установки холодильні та вентиляційні промислові, 29.23.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: кондиціонер типу MIDEA MSG-36HR з монтажем – 2 од., кондиціонер типу DEKKER DSH 105R/L (інвертор) з монтажем – 4 од., кондиціонер типу DEKKER DSH 105R/L з монтажем – 4 од., кондиціонер типу DEKKER DSH 135R/L (інвертор) з монтажем – 5 од., кондиціонер типу DEKKER DSH 135R/L з монтажем – 4 од., кондиціонер типу DEKKER DSH 195R/Q з монтажем – 2 од.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ № 79 (525) від 04.07.2011, № 103353 (ТЕХ), 11107WЮ80593.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ № 89 (535) від 27.07.2011, № 129349 (ТЕХ), 11407WИ01300

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу: ВДЗ № 95 (541) від 10.08.2011, № 137292 (ТЕХ), 11208WО08401.5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2

5.2. Найменування:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерклімат»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговый дом «Укрспецтехника»

5.3. Ідентифікаційний код:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерклімат» - 32794574

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговый дом «Укрспецтехника» - 30838656

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи):

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерклімат» - Донецька область, м.Донецьк, вул.Економічна, 15, 83054

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговый дом «Укрспецтехника» - Донецька область, м.Донецьк, вул.Економічна, 34 «Я», 83054

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 15.07.2011, 10:30

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 15.07.2011, 11:00

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 2

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення:

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерклімат»: ціна – 190 210,00 грн. (у т.ч. ПДВ – 31 701,67 грн.)

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговый дом «Укрспецтехника»: ціна – 192 710,00 грн. (у т.ч. ПДВ – 32 118,33 грн.)

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ): 190 210,00 грн., сто дев’яносто тисяч двісті десять грн. 00 коп.

6.7. Дата акцепту пропозиції: 25.07.2011.7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерклімат».

7.2. Ідентифікаційний код: 32794574.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Донецька область, м.Донецьк, вул.Економічна, 15, 83054, 062-381-77-51.8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 04.08.2011, 190 210,00 грн. (у т.ч. ПДВ – 31 701,67 грн.)

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

10.1. Дата прийняття рішення.

10.2. Підстави.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерклімат»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговый дом «Укрспецтехника»

11.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерклімат»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговый дом «Укрспецтехника»

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:

12. Інша інформація: Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна. Процедура закупівлі у звязку з оскарженням дій Замовника не зупинялась. Експерти для участі в процедурі закупівлі не залучались.

13. Склад комітету з конкурсних торгів:

Майдибура П.Ф. - технічний директор

Гончаров О.О. - заступник генерального директора з охорони праці

Антоненко В.І. - заступник директора з капітального будівництва

Хіленко В.П. - головний механік

Ковальова Л.І. - начальник договірного відділу УМТПБогуславська Т.О. – заступник директора по договірній роботі та
конкурсним торгам (секретар комітету з конкурсних торгів).
Голова тендерного комітету – помічник генерального директора

Кухарев С.В. _________________

(посада,прізвище,ініціали) (підпис, М.П.)