Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 1від 26. 10. 2010 Замовник: Найменування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 64.68kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 57.04kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 83.6kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 63.36kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 78.3kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 77.19kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 68.82kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 65.15kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 66.19kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 62.5kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 43.37kb.
Розклад роботи «гарячої лінії» Держфінмоніторингу України 1 60.73kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 1від 26. 10. - сторінка №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 


ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій


N 1від _26.10.2010

1. Замовник:

1.1. Найменування. Територіальне управління державної судової адміністрації в Кіровоградській області

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 26241445

1.3. Місцезнаходження. 25006 м.Кіровоград, вул..К.Маркса,40, 8 поверх

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Заступник начальника, голова комітету з конкурсних торгів –Літвінов Сергій Валерійович, тел.. (0522)-24 25 37 завідуюча сектором, секретар комітету з конкурсних торгів - Драган Тетяна Михайлівна (0522) 32-18-24. тел.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державна судова адміністрація України , 26 255795

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Послуги з технічного обслуговування і ремонту /комп’ютерної техніки ДК 016-97 – 72.50.12.100

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 20.09.2010р.ВДЗ №38(426_) № 32381

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.11.10.2010р.ВДЗ №41(429)01413(КОМ)

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України. 25.10.2010р. ВДЗ №43(431)№35180

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3

5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.-Фізична особа підприємець Єременко Ольга Євгеніївна

-Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо сервісне підприємство «Діск»

-Фізична особа підприємець Безкоровайний Андрій Олександрович

5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.1- 209140561

2. 13768843

3.2659407917

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).1.м.Кіровоград, вул..Фрунзе 14а кВ.8, 25022

2.м.Кіровоград, вул..Тімірязева,84 оф.501,25006

3. м.Кіровоград, вул..Воровського1/53, 25005

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).

1. – 01.10.2010р. , 12.15

2. – 01.10.2010р., 12.35.

3. – 04.10.2010р., 09.05.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 04.10.2010, об 10.00

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 3

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення. -

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

1. -36738,84 гривень

2. – 31354,02гривень

3. – 31454,0гривень

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) 31354,02гривень; з ПДВ
  (цифрами)
Тридцять одна тисяча триста п»ятдесят чотири гривні 02 коп..з ПДВ
                                 (словами) 

6.7. Дата акцепту пропозиції. 05.10.2010р.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. -Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо сервісне підприємство «Діск»

7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 13768843

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс м.Кіровоград, вул..Тімірязева,84 оф.501,25006

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 19.10.2010року, 31354,02гривні з ПДВ

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.--

 10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:-

10.1. Дата прийняття рішення.

10.2. Підстави.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: Відповідає вимогам зазначеним у запиті цінових пропозицій

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.-Фізична особа підприємець Єременко Ольга Євгеніївна

-Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо сервісне підприємство «Діск»

-Фізична особа підприємець Безкоровайний Андрій Олександрович

11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.-

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

-Фізична особа підприємець Єременко Ольга Євгеніївна

-Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо сервісне підприємство «Діск»

-Фізична особа підприємець Безкоровайний Андрій Олександрович

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.-

12. Інша інформація. част.5 ст.36 Закону України Про здійснення державних закупівель, пропозиція відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну

Заступник голови комітету з конкурсних торгів - начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - Буякова В. І.

-завідуюча сектором кадрової роботи та організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії суддів – Бабак Г. Т.

- головний спеціаліст –юрист відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності -Сметана Л.М.
                  (посада, прізвище, ініціали) 

_____________________________________


                        (підпис) 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Літвінов С.В.
(прізвище, ініціали) 

_______________
   (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

Драган Т.М.
(прізвище, ініціали) 

_______________
      (підпис)