Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 1 від 02. 11. 2010 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 39.77kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 68.74kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 72.28kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 60.8kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 43.37kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 79.17kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 64.68kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 81.33kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 83.6kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 63.36kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 47.54kb.
Про затвердження звіту щодо надходження та використання коштів цільового... 1 118.35kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 1 від 02. 11. - сторінка №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій


N 1 від 02.11.2010 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування Київський національний університет внутрішніх справ

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 08751177

1.3. Місцезнаходження Україна, м. Київ, пл. Солом’янська, 1, 03035

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Соколова Антоніна Павлівна, начальник відділення організації харчування перемінного складу, тел./факс 206-79-06, 245-42-47

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство внутрішніх справ України, код 00032684

2. Джерело фінансування закупівлі Державний бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування М'ясо свіже та заморожене: свинина жилава (задня частина, нежирна) (код за ДК:15.11.1)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.

3.2.1. свинина жилава (задня частина, нежирна) - 5 000 кг.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій:www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України

оголошення № 35558, “ВДЗ” № 40(428)) від 04.10.2010 р.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки Україниоголошення № 02655 (ПХП), “ВДЗ” № 43(431) від 25.10.2010 р.

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України оголошення № 36300, “ВДЗ” № 44(432) від 01.11.2010 р.

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі 4 (чотири)

5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові

5.2.1. ТОВ “Кальвін”

5.2.2. Підприємство “Щит” Дніпропетровської обласної громадської організації “Інвалідів та учасників бойових дій”

5.2.3. ФГ “Лука - Агро”

5.2.3. ТОВ “ТЦ “Продсервіс”

5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер

5.3.1. 31868524

5.3.2. 35985110

5.3.3. 36083165

5.3.4. 33155671

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

5.4.1. Україна, м. Київ вул. Фрунзе, 103а, 04080

5.4.2. Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50Б оф. 5, 35985110

5.4.3. Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н с. Лука вул. Набережна Огородних, 19, 12433

5.4.4. Україна, м. Київ пр.-т. Перемоги, 74, кв. 3, 13113

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час) 18.10.2010 р. до 10.00 год.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час) 18.10.2010 р. до 12.30 год.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій 4 (чотири)

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції

6.5.1. ТОВ “Кальвін” – 121 740,00 гривень

6.5.2. Підприємство “Щит” Дніпропетровської обласної громадської організації “Інвалідів та учасників бойових дій” – 119 520,00 гривень

6.5.3. ФГ “Лука - Агро” – 147 000,00 гривень

6.5.4. ТОВ “ТЦ “Продсервіс” – 121 650,00 гривень

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ)

119 520,00 гривень (Сто дев’ятнадцять тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 коп.) з ПДВ;6.7. Дата акцепту пропозиції 19.10.2010 р.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові Підприємство “Щит” Дніпропетровської обласної громадської організації “Інвалідів та учасників бойових дій”

7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер 35985110

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50Б оф. 5, 35985110 (056) 372-73-86

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна02.11.2010 р. - 119 520,00 гривень (Сто дев’ятнадцять тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 коп.) з ПДВ

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

 10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

10.1. Дата прийняття рішення.

10.2. Підстави.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

11.1.1. ТОВ “Кальвін”

11.1.2. Підприємство “Щит” Дніпропетровської обласної громадської організації “Інвалідів та учасників бойових дій”

11.1.3. ФГ “Лука - Агро”

11.1.3. ТОВ “ТЦ “Продсервіс”

11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам -

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

11.3.1. ТОВ “Кальвін”

11.3.2. Підприємство “Щит” Дніпропетровської обласної громадської організації “Інвалідів та учасників бойових дій”

11.3.3. ФГ “Лука - Агро”

11.3.3. ТОВ “ТЦ “Продсервіс”

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника -

12. Інша інформація.

12.1. Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 000,00 гривень.

13. Склад комітету з конкурсних торгів:

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер - Терещенко Н.О.

Відповідальний секретар:

Начальник відділення планування, маркетингу і моніторингу Полудень М.М.

Члени комітету:

Заступник начальника комплексу ресурсного забезпечення - Гора І.Ю.

Начальник відділення організації харчування перемінного складу - Соколова А.П.

Заступник начальника комплексу ресурсного забезпечення – Ляшук А.В.

Заступник начальника відділу капітального будівництва – головний інженер - Грибань О.В.

Начальник відділу юридичного забезпечення – Сухомлин Д.О.

Завідуюча сектором систематизації літератури відділу комплектування - Волошина І.В.

Заступник начальника відділу організації служби – Крутогуз О.В.

Заступник начальника відділу речового забезпечення – Пономаренко Н.П.


14. Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор КНУВС з економічнихпитань та ресурсного забезпечення _______________ В.В. Чернєй

м.п.