Звіт про роботу директора зош І-ІІІ ступеня с. Дубечне як керівника об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища рай - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про роботу директора зош І-ІІІ ступеня с. Дубечне як керівника... 1 102.69kb.
Рішення районної ради від 09. 08. 2011 №7/9 перелік об’єктів спільної... 1 146.51kb.
Рішення 20. 11. 2012 р. №245-vi про затвердження Переліку об’єктів... 1 28.01kb.
Розпорядження м. Сторожинець 29 серпня 2012 року n 88 Про надання... 1 17.18kb.
Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних... 1 369.33kb.
Рішення 25 „ лютого 2011 р. №56. 3-6/11 Про укладання нових договорів... 1 27.42kb.
Рішення від 21 лютого 2013 року №344-vі про прийняття у спільну власність... 1 24.41kb.
Рішення від 21 червня 2013 року сел. Сахновщина Про прийняття із... 1 22.37kb.
Рішення №45-10/12 23 березня 2012 року смт. Глибока Про звіт керівників... 1 17.15kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія VІ скликання від 27 вересня 2013 року... 1 17.73kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія VІ скликання від 27 вересня 2013 року... 1 118.57kb.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських... 3 654.85kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про роботу директора зош І-ІІІ ступеня с. Дубечне як керівника об’єкта спільної - сторінка №1/1

Звіт

про роботу директора ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Дубечне

як керівника об’єкта спільної власності

територіальних громад сіл, селища району

в 2012-2013 н.р

Загальноосвітня школа - це навчальний заклад, що забезпечує потреби громадян в середній освіті, тому управління загальноосвітньою школою І-ІІІ ступеня с.Дубечне спрямовується на організацію та забезпечення оптимальних умов для її функціонування, реалізацію прав учнівської молоді на здобуття повної загальної середньої освіти, на виконання основних завдань, визначених Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України. Дирекція та педагогічний колектив ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубечне працюють над формуванням і розвитком компетентної особистості, утвердженням навичок здорового способу життя, створенням сприятливих умов для становлення обдарованої молоді, вихованням дітей засобами народної педагогіки, мистецтва.

Найголовніші питання роботи школи відображено у річному плані, де аналізується діяльність педагогічного та учнівського колективів за минулий навчальний рік, визначаються реальні завдання на поточний навчальний рік. Перспективне прогнозування враховує основні положення Концепції розвитку освітньої установи. Ефективному плануванню сприяє наявність в закладі нормативно-правових документів. Всі розпорядчі документи облікуються та вчасно доводяться до відома колективу на оперативних нарадах.

Робочий навчальний план відповідає Положенню про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи. Школа працює за програмами затвердженими МОН України, на основі яких педагоги розробляють календарні та поурочні плани. На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», з метою підвищення якості природничо-математичної освіти в 2012-2013 н.р. в 10-11 класах було введено профільне навчання (10-А клас – біолого-хімічний профіль, в 11-А класі - історичний профіль, у 10-Б та 11-Б - профіль української філології). Загалом профільним навчанням було охоплено 100% учнів старшої школи.

З метою забезпечення інтересів, запитів та потреб учасників навчально-виховного процесу, розширення кругозору учнів ефективно використовуються години варіативної складової робочого навчального плану. Курси за вибором та факультативні заняття сприяють більш ґрунтовному засвоєнню програмового матеріалу.

Для забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти в школі щорічно проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. Дотримується встановлений порядок переведення учнів з класу в клас, випуску, звільнення від ДПА. В цьому навчальному році загальну середню освіту здобули 32 школярів, з них 2 були нагороджені золотою медаллю «За особливі успіхи в навчанні. 35 учнів закінчують 9 клас, із них 4 є претендентами на свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Із 58 випускників старшої школи 19( 33%) навчаються у ВНЗ ІІІ-ІV р. а., 100% випускників дев’ятого класу щорічно продовжують здобувати повну загальну середню освіту як у школах, так і у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Забезпечено довезення шкільним автобусом 77 учнів, що проживають за межею пішохідної доступності із сіл Лютка, Рокита,Мокре, Краска, Залюття, Текля, Чевель до загальноосвітньої школи с. Дубечне. На даний час в школі навчається 338 учнів, що на 25 школярів менше ніж у минулому навчальному році.

Колегіальним органом громадського самоврядування у закладі є загальні збори трудового колективу, які скликаються не менше одного разу на рік. На їх засіданнях заслуховуються звіти директора школи, дається оцінка його роботи, обирається рада школи. У період між загальними зборами діє рада загальноосвітнього навчального закладу.

Одним із головних напрямків діяльності педагогічного колективу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубечне є виконання завдань, визначених Указом Президента України від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Педагогічний колектив освітньої установи нараховує 48 педагогів, з яких вищу освіту має 46 учителів (96%), середню спеціальну освіту – 2(4%). Педагогічні працівники закладу здатні забезпечувати належний стан викладання предметів, так як їх кваліфікаційний рівень належить до достатнього серед ЗОШ І-ІІІ ступеня, а саме: кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 25 (52,8 %), кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» - 9 (18,8 %), кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» - 6 (12,5 %) кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 6 (12,5%).

23% педагогів закладу мають педагогічні звання: звання «Вчитель-методист» -1, звання «Старший вчитель» - 12.

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами з відповідною освітою. Всі навчальні дисципліни читаються фахівцями. Ведеться книга особового складу педпрацівників, їх особові справи.

Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи. Середній показник його по закладу становить 11,9 год і є низьким. За останні 5 років склад педагогічного колективу поповнився 12 молодими спеціалістами.

Дирекція школи намагається об’єктивно і якісно оцінювати роботу педагогів під час атестації. Значна увага приділяється вивченню організації та здійснення навчально-виховного процесу. Забезпечується відвідування уроків , виховних та інших заходів з учнями, проводяться індивідуальні співбесіди з атестованими, аналізується якість їх роботи як членів методичних осередків, педагогічної ради школи. В 2012-2013 н.р. 2 педагогів за наслідками атестації підвищили кваліфікаційну категорію, 5 атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та званню .

З метою активізації професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їх майстерності в школі традиційно проводяться предметні тижні, методичний аукціон, конкурси уроків, майстер-класи, відкриті уроки і виховні заходи, творчі звіти, інше. Домінуючою формою постійного фахового вдосконалення та зростання професійної майстерності педагогів школи є методичні об’єднання, діяльність творчих груп. Щорічно наші педагоги є учасниками професійного конкурсу «Вчитель року», конкурсу методичних доробок «Творчі сходинки педагогів Волині», досвідом роботи вчителі діляться на численних районних семінарах , які проводяться на базі нашої школи. В цьому навчальному році наші педагоги Капущак Л.П., Сулева Л.В. презентували свій досвід роботи на обласному семінарі заступників начальників відділів освіти та семінарі завідувачів районних методичних кабінетів відділів освіти. В 2012 році 2 педагогів школи відзначені грамотами управління освіти і науки Волинської ОДА , 8 - відділу освіти Старовижівської РДА.

У закладі здійснюється контроль за якістю знань, умінь та навичок учнів. Протягом навчального року вивчено стан викладання української мови і читання в початкових класах, хімії, біології, математики, трудового навчання та образотворчого мистецтва. Проведено контрольні зрізи знань з цих предметів. Здійснювався контроль за веденням учнівських щоденників, зошитів, класних журналів, контроль за виховною діяльністю, охороною праці і технікою безпеки учасників навчально-виховного процесу. За наслідками контролю видано накази, прийнято управлінські рішення, які сприяли вдосконаленню якості навчально-виховного процесу. В школі проводяться наради при директорові, що носять адміністративно-розпорядчий характер.

Відповідно до програми «Обдарованість» на 2011-2015 рр. проводиться ряд заходів, спрямованих на вдосконалення роботи щодо пошуку і відбору обдарованих дітей, стимулювання даної категорії учнів і педпрацівників, які з ними працюють. Протягом останніх 3 років дирекцією було посилено роботу по забезпеченню умов для роботи з обдарованими дітьми через раціональний розподіл годин варіативної складової навчального плану, раціональний підбір кадрів, стимулювання творчих вчителів. Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад свідчать про ефективну індивідуальну роботу з обдарованими дітьми. За підсумками участі в ІІ етапі олімпіад серед шкіл району в 2013 році ми мали ІІІ місце в основній школі і І місце в старшій. 9 учнів були учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з різних предметів, серед них Литвинець Оксана( 9 кл.) та Мороз Роман(11 кл.), що стали переможцями олімпіади з географії і інформатики. Власюк Дмитро був учасником збірної команди району на обласному етапі турніру юних істориків та турніру юних хіміків. Черв’як Юлія(11 кл.) брала участь у Всеукраїнській дискусії старшокласників « Права людини в ХХ ст..», а Троян Софія стала переможцем Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт «Історія та уроки голокосту» в м.Києві.

У школі створена система виховної роботи, в якій враховано інтереси учнів та їх батьків, громадськості, органів місцевого самоврядування, можливості педагогічного колективу, традиції школи і села, соціальне оточення.

Розвитку пізнавальної та соціальної компетентності учнів сприяють конкурси та змагання, до участі в яких намагаємось залучати якомога більше дітей. Особливо результативною була участь в 2011 році в еколого-натуралістичних конкурсах: ІІІ місце в обласному в обласному зльоті трудових аграрних об’єднань, ІІ місце в 2 номінаціях обласного етапу Всеукраїнської акції «Турбота молоді тобі, Україно!». Наші учні були учасниками Всеукраїнської трудової акції в м.Київ.

Традиційно призові місця мають наші учні у конкурсах художньої самодіяльності. Фольклорний колектив «Полісяночка» постійний учасник звіту художньої самодіяльності навчальних закладів району, учасник творчого звіту аматорських колективів Старовижівського району в 2013 році, призер обласного конкурсу фольклорних колективів.

Значна увага приділяється розвитку спорту, про що свідчать призові місця на чисельних районних спортивних змаганнях, участь учнів у збірних командах району на обласних змаганнях. Школа є опорною з розвитку туризму. Команда учнів в 2012 році зайняла загальнокомандне ІІІ місце в районних туристичних змаганнях, І місце зі спортивного орієнтування «Весняні стежки» та «Золота осінь» і стала базовою для формування команди району для участі в обласних змаганнях зі спортивного орієнтування, в яких учні зайняли ІІІ місце ( в тому числі І і ІІ в особистому заліку зайняли учні нашої школи). Команда вчителів стала кращою на туристичному зльоті педагогічних працівників району.

У школі функціонує Учнівська республіка на чолі з президентом, дитячі об’єднання: Спілка юних краєзнавців та Барвінкова країна. Саме це допомагає формувати активну особистість. Вдало організована оздоровча кампанія. Дозвілля дітей завжди цікаве та змістовне, завдяки творчому підходу вихователів до проведення виховних заходів.

Роботу загальноосвітнього закладу організовано в трьохповерховій будівлі, проектна вмістимість якої – 624 учні, фактично навчається на даний час – 338 дітей. Наявна відповідна документація щодо стану утримання приміщень навчального закладу: паспорт санітарно-технічного стану установи, акт прийому готовності школи до нового навчального року, акт готовності теплового господарства до опалювального сезону. Водопостачання здійснюється подачею води з водонапірної башти. Система опалення закладу знаходиться в задовільному стані, підтримується оптимальний температурний режим.

В приміщенні школи розміщені 12 навчальних кабінетів(, учительська, методичний кабінет, директора, бібліотека, 2 майстерні, їдальня, спортивна та актова зала, кабінет медичної сестри, музей історії села, спортивна зала, наявний спортивний та метеомайданчик. В класних кімнатах обладнано стінки та шафи для навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання, заклад забезпечений меблями відповідно до вікових потреб дітей.

До надвірних будівель відноситься котельня на твердому паливі, де щорічно спалюється близько 215 т вугілля, гараж для автобуса та трактора ЮМЗ-6, овочесховище, теплиця. Педколективом ведеться активна робота із благоустрою шкільного подвір’я, квітників, спортивного майданчика, озеленення школи.

Наявна їдальня на 156 посадочних місць.

дальня школи забезпечена меблями, відповідним обладнанням, холодильником з морозильною камерою, електроплитою з жаровою шафою. Для харчування учнів заготовлені овочі (картопля, столовий буряк, морква, цибуля, капуста). Питання організації харчування дирекцією закладу постійно тримається на контролі.

Будівлі та навчальні приміщення, коридори, в цілому, задовільняють державні санітарні правила і норми.

Організацію роботи з охорони праці в школі здійснює служба з охорони праці, яку очолює заступник директора, під безпосереднім керівництвом директора, робота координується річним планом роботи школи, колективним договором відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах .

Щороку у загальноосвітньому закладі проводяться поточні ремонти, покращується матеріально-технічна база. В 2012 році за рахунок власних спец коштів та спонсорської допомоги проведено сучасний ремонт 2 класних кімнат, санітарної кімнати на І поверсі, найближчим часом плануємо розпочати ремонт ще 1 санітарної кімнати .

В 2009 році була проведена державна атестаційна експертиза роботи школи. Наказом управління освіти і науки Волинської ОДА від 22.12.2008р. №787 визначено достатній рівень освітньої діяльності і результативності навчально-виховного процесу. В лютому 2012 року вивчалась управлінська діяльність дирекції ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Дубечне щодо виконання вимог Указу Президента України від 30.09.2010 №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Основними напрямками роботи школи є:  • Використання нових педагогічних технологій, робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя та учня;

  • Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів, систематична і ретельна робота із здібними і обдарованими учнями;

  • Реалізація системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень;

  • Розвиток матеріально-технічної бази школи.

27.05.2013 Директор школи Н.П.Андріюк