Звіт про товарооборот 1-торг місячна - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Календар бухгалтера на серпень 2011 року 1 146.17kb.
Тема Товарооборот торгових підприємств 1 36.8kb.
Положення Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного... 1 31.5kb.
Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за місяць... 1 55.19kb.
Звіт про ціни виробників промислової продукції 1-ціни (пром) 1 22.33kb.
Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, грн 1 13.45kb.
Звіт про роботу міського електротран-спорту 2-етр місячна 1 109.22kb.
Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження... 1 44.82kb.
Інформації наказую : Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми... 1 113.81kb.
N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" I. Розділ... 1 40.09kb.
Затверджено наказ Державного комітету статистики України 1 35.14kb.
Рішення №32/ 2012 р м. Кремінна 1 32.31kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про товарооборот 1-торг місячна - сторінка №1/1
10. Статистика внутрішньої торгівлі та енергетики  з.п.

Найменування форм

Індекс
форми


Періо-
дичність


Хто подає

Кому подається

Строк подання

кімн., телефони

10.1. Статистика внутрішньої торгівлі

1.

Звіт про товарооборот

1-торг

місячна

Юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики


Органу державної статистики за місцезнаход-женням

 


не пізніше 2 числа після звітного періоду

1101

36-06-56


36-16-79

2.

Звіт про продаж світлих нафто-продуктів і газу

1-торг (нафто-продукти)

місячна

Юридичні особи (підприємства), їхні відокремлені підрозділи та фізичні особи підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтоп-родуктами та газом через АЗС та АГНКС


Органу державної статистики за місцезнаход-женням

 


не пізніше 2 числа після звітного періоду

1101

36-06-56


36-16-79

3.

 


Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства

3-торг

квар-тальна (за І ква-ртал, ІІ квартал, ІІІ квар-тал), річна

Юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Органу державної статистики за місцезнаход-женням

 


кварта-льна – не пізніше 25 числа після звітного періоду, річна – не пізніше 09.02  

1101

36-06-56


36-16-79

4.

Звіт про наяв-ність торгової мережі та мережі ресторанного господарства на 1 січня

7-торг

річна

Юридичні особи (підприємства), які здійнюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства


Органу державної статистики за місцезнаход-женням

 


не пізніше 09.02

1101

36-06-56


36-16-79

5.

Про наявність і використання то-ргової мережі на ринках та реалі-зацію сільського-сподарської продукції на них на 1 січня

12-торг

річна

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають ринки

Органу державної статистики за місцезнаход-женням

 


не пізніше 20.01

1101

36-06-566.

Про продаж і запаси автотран-спортних засобів, деталей та при-ладдя до них

2-торг (авто)

річна

Юридичні особи (підприємства), основним видом діяльності яких є торгівля авто-транспортними засобами, мото-циклами, дета-лями та при-ладдям до них

Органу державної статистики за місцезнаход-женням


не пізніше 09.02

1101

36-06-56


36-16-79

10.2. Енергетика

7.

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

4-мтп

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти


Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

 


за рік – не пізніше 20.01

1105

36-06-52


36-07-04

8.

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

4-мтп (св)

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні мате-ріали та продукти перероблення нафти


Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

за рік – не пізніше 20.01

1105

36-06-52


36-07-04

9.

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

4-мтп

місячна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів еко-номічної діяль-ності, які вико-ристовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти


Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

 


не пізніше 2-го числа після звітного місяця

1105

36-06-52


36-07-04

10.

Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

11- мтп

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2 т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

 

 за рік – не пізніше 20 січня

1105

36-06-52


36-07-04

11.

Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт

ф.№ 11-мтп (паливо)

річна

Разом із звітом за ф.№11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи усіх видів економічної діяльності


Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

 


не пізніше 20.01

1105

36-06-52


36-07-04

12.

Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів

ф.№ 11- МТП (вер)

річна

Разом із звітом за формою №11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності


Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

 


не пізніше 20.01

1105

36-06-52


36-07-04

13.

Звіт про діяльність біржі

1-біржа

квар-тальна

(І квар-тал, І півріч-чя, 9 місяців, рік)Товарні біржі

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 25 числа після звітного періоду

1105

36-06-52


36-07-04

14.

Звіт про витрати палива, теп-лоенергії та електроенергії

11-ер

річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т, або теплоенергії менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт

Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

 


за рік – не пізніше 20.01

1105

36-06-52


36-07-04

15.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

1-опт

 


річна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Органу державної статистики за місцезнаходженням

 


09.02

1105

1106


36-06-50

36-06-52


16.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

1-опт

квар-тальна

(І, ІІ, ІІІ квартали)Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Органу державної статистики за місцезнаходженням

 


на 25 день після звітного періоду

1105

36-06-50


36-06-52

36-07-04


17.

Звіт про обсяг оптового товарообороту

1-опт

місячна

Юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Органу державної статистики за місцезнаходженням

 


на 3 день після звітного періоду

1106


36-06-50