Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 12. 2011 №63 «Про затвердження Положення про службу страхови - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати відстеження постанови правління Фонду від 30. 1 39.48kb.
Звіт про результати відстеження проекту постанови правління Фонду... 1 41.47kb.
ФонД соціального страхування від нещасних випадків на виробництві... 1 96.8kb.
Про затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві... 1 328.68kb.
Про затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві... 1 312.26kb.
Про затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві... 1 436.96kb.
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується... 1 35.93kb.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві... 1 68.27kb.
Про затвердження емблеми Фонду соціального страхування від нещасних... 1 30.45kb.
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків... 1 213.83kb.
Постанова від 20 грудня 2011 року м. Київ №73 Про затвердження Програми... 1 273.18kb.
Розпорядження міського голови від 20. 12. 2012 №424-р м. Сніжне Про... 1 37.65kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 12. 2011 - сторінка №1/1
Звіт про відстеження результативності

постанови правління Фонду від 20.12.2011 № 63

«Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»
1 Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова правління Фонду від 20 грудня 2011 року № 63 «Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 січня 2012 року за № 66/20379 (далі – Постанова).


2. Виконавець заходів відстеження - управління правового забезпечення.
3. Цілі прийняття акта.

Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) прийнято Постанову на виконання вимог статей 22 та 23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон) та з метою підвищення ефективності роботи страхових експертів з охорони праці Фонду. Так, відповідно до Закону виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.


4. Строк виконання заходів з відстеження, тип відстеження, методи одержання результатів відстеження

Постанова набрала чинності з дня її офіційного опублікування – 03 лютого 2012 року, оскільки опублікована у виданні «Офіційний вісник України» № 7 (03 лютого 2012 року). Відстеження здійснено за період чинності регуляторного акта протягом одного року.


5. Тип відстеження

За цим звітом здійснюється повторне відстеження (через рік після набрання чинності) шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.


6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Звітні дані, надані робочими органами виконавчої дирекції Фонду за 2012 рік.


7. Методи одержання результатів відстеження – використано статистичну інформацію.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Пропонувалось прийняття регуляторного акта для врегулювання наступних питань: посилення ефективності роботи страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду, і як наслідок,- зниження виробничого травматизму та профзахворюваності.

Кількісні показники результативності регуляторного акта за один рік його чинності у порівнянні з прогнозними показниками (до прийняття Постанови) поліпшились, зокрема:

у 2012 році у порівнянні з 2011 роком кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 7% (з 11640 травмованих осіб до 10822). Зниження кількості страхових нещасних випадків відмічається по таких регіонах України: Вінницька область – на 11,5 % (з 304 до 269), Волинська область – на 15,5% (з 233 до 197), Донецька область на 7,7% (з 4020 до 3712), Житомирська область - на 13,9% (з 202 до 174), Запорізька область – на 9,8% (з 428 до 386), Київська область – на 2,2% (з 273 до 267), Кіровоградська область – на 11% ( з 154 до 137), Луганська область - на 21,6% (з 1641 до 1287), Миколаївська область – на 24,1% (з 133 до 101), Рівненська область – на 7,1% ( з 141 до 131), Тернопільська область – на 2,6 (з 76 до 74), Харківська область – на 8,5 ( з 402 до 368), Херсонська область – на 25% (з 152 до 114), Черкаська область – на 9,1% (з 143 до 130), Чернігівська область – на 7 % (з 157 до 146), м. Київ – на 5,6% (з 591 до 558), м. Севастополь – на 18,3% (з 82 до 67);

- у 2012 році у порівнянні з 2011 роком кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 0,5% (з 651 до 648).

Зменшення кількості страхових нещасних випадків із смертельним наслідком відмічається по таких регіонах України: Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області;

- у 2012 році у порівнянні з 2011 роком кількість професійних захворювань збільшилась на 4%, або на 216 випадків (з 5396 до 5612). При цьому спостерігається зменшення кількості професійних захворювань у Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях, у містах Києві та Севастополі;

Порівняно з 2011 роком відмічається збільшення загальної кількості здійснених страховими експертами з охорони праці перевірок стану профілактичної роботи щодо створення здорових та безпечних умов праці (на 131 перевірку).

Якісні показники результативності акта за один рік його чинності у порівнянні з прогнозними показниками (до прийняття Постанови) поліпшились. Зокрема, з прийняттям зазначеної постанови:

- вдосконалено порядок здійснення страховими експертами з охорони праці виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб - підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

- поліпшено співпрацю Фонду з роботодавцями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами державного нагляду за охороною праці, профспілковими організаціями, об’єднаннями роботодавців, громадськими організаціями;

- визначено більш чіткий механізм надання службою страхових експертів з охорони праці практичної допомоги роботодавцям у вдосконаленні форм і методів профілактичної роботи у сфері професійної безпеки та здоров’я найманих працівників;

- визначено порядок проведення страховими експертами з охорони праці перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи;

- впроваджено критерії, за якими страховими експертами з охорони праці визначається періодичність здійснення планових перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи страхувальників;

- запроваджено порядок внесення страховими (головними страховими) експертами з охорони праці подань роботодавцям про усунення порушень законодавства про охорону праці;

- запроваджено порядок внесення страховими (головними страховими) експертами з охорони праці подань органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників.

Постанова не впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

Дія Постанови поширюється на усіх суб’єктів господарювання, що сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Постановою не передбачено витрачання суб’єктами господарювання коштів на виконання цього регуляторного акта.

Суб’єкти господарювання витрачають час на виконання вимог регуляторного акта в межах часу, передбаченого Законом України «Про охорону праці» для здійснення заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності (заходи з охорони праці).

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання є високим, оскільки проекти регуляторних актів розміщуються на сайті Фонду, а після набуття чинності публікуються у офіційних виданнях, у тому числі «Офіційному віснику України».
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

З огляду на показники результативності регуляторного акта цілі, поставлені при прийнятті постанови, частково досягнуто. Подальше застосування регуляторного акта дозволить збільшити кількісні та внаслідок цього якісні показники щодо здійснення заходів з охорони праці.


Директор В.Акопян